Koolipere

Koolitöötajad 2017/2018

Sirje Pehk  

Eesti keel  ja kirjandus VI – IX klass

Klassijuhatamine VI ja VII klass

 

Anneli Trummer

Inglise keel VI – IX klass

 

Ingrid Sommer

Inglise keel II – V klass, majandusõpe II – IV ja IX klass, inimeseõpetus VIII klass, eesti keel IV klass

Klassijuhatamine IV klass

 

Elle Viljamäe

Vene keel VI – IX klass

 

Edda Joost

Matemaatika IV – IX klass

 

Tanel Liiva

Füüsika VIII ja IX klass, loodusõpetus VII klass

 

Merike Einma

Keemia VIII ja IX klass 

 

Aivo Sildnik

Geograafia ja bioloogia VII – IX klass 

 

Küllike Veede

Eripedagoog

Loodusõpetus V ja VI klass

 

Kaja Kraav

Ajalugu, ühiskonnaõpetus ja muusika

Klassijuhatamine VIII ja IX klass 

 

Tiia Mänd

Kehaline kasvatus, inimeseõpetus V – VII klass

Klassijuhatamine V klass

 

Mare Kabel

Klassiõpetaja I klass, majandusõpe I ja V klass, käsitöö ja kodundus,

eesti keel ja kirjandus V klass

Klassijuhatamine I  klass 

 

Kersti Liivak

Klassiõpetaja II+III klass

Kunst ja tööõpetus I – IV klass, kunst V – IX klass   

Klassijuhatamine II + III klass

 

Valdu Konrad

Majandusjuhataja

Tehnoloogiaõpetus

 

Triin Konrad

Pikapäevarühma kasvataja

Loodusõpetus IV klass

 

Raimond Säde

Informaatika

 

Maret Alev

Sotsiaalpedagoog

 

Maie Rambi

Õppealajuhataja

 

Rain Kaljura

Infojuht

 

Merike Nuiamäe

Aednik-majahoidja

 

Pille Väisanen

Ringijuht

 

Merike Kernu

Kütja-koristaja

 

Kaja Tamsalu

Administraator-koristaja