Koolipere

Õpetajad, kooli personal

Maie Rambi– direktor, majandusõpe
maie@albu.ee

Mare Kabel– klassiõpetaja, tüdrukute tööõpetus, majandusõpe
marekabel@gmail.com

Valdu Konrad– poiste tööõpetus, majandusalajuhataja
valdu59@hot.ee

Kaja Kraav– muusika, ajalugu, ühiskonnaõpetus
kaja@albu.ee

Maarja Liiv– keemia, füüsika, informaatika
maarja.liiv@mail.ee

Kersti Liivak– klassiõpetaja, kunstiõpetus
kersti@albu.ee

Edda Joost-– matemaatika
eddajoost@gmail.com

Tiia Mänd– kehaline kasvatus, inimeseõpetus
tiiamand@hot.ee

Sirje Pehk– eesti keel ja kirjandus
sirje.pehk@gmail.com

Külli Pesti– loodusõpetus, geograafia, bioloogia
pesti@albu.ee

Ingrid Sommer– inglise keel, majandusõpe
inkris@hot.ee

Anneli Trummer– inglise keel
anneli@albu.ee

Küllike Veede– logopeed
kyllike.albu@gmail.com

Elle Viljamäe– vene keel
elle@albu.ee

Triin Murd– pikapäevarühma kasvataja
tryyny@gmail.com

Pille Väisanen– ringijuht
vaisanen@hot.ee

Silvi Väinsalu– raamatukoguhoidja
silvi@albu.ee

Merike Nuiamäe– aednik
merike@albu.ee

Kaja Tamsalu– administraator-koristaja

Merike Kernu– kütja-koristaja