Tugisüsteemid

1. Õpetajate konsultatsioonitunnid

 

Õpetaja

Toimumise aeg
Sirje Pehk
Anneli Trummer
Elle Viljamäe
Edda Joost
Maarja Liiv
Külli Pesti
Kaja Kraav
Tiia Mänd
Mare Kabel
Kersti Liivak
Valdu Konrad
Ingrid Sommer
Maie Rambi

 

2. Õpiabirühmad logopeedilise abi osutamiseks

Küllike Veede

 

3. Õpiabirühmad ajutiste õpiraskustega õpilastele

 

 

4. Sotsiaalpedagoog

Külli Pesti

pesti@albu.ee

 

5. Psühholoogiline nõustamine

 

6. Ümarlaud

 

7. Spetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, karjäärinõustaja) nõustamist saab ka Järvamaa Rajaleidja keskusest Pärnu 54, Paide, telefon 58860705.