Tasemetööd 2016/2017

2016/2017. õppeaasta tasemetööd

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles – 10. mai 2017. a;
  • matemaatikas – 16. mai 2017. a.

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena – 3. mai 2017. a;
  • matemaatikas – 9. mai 2017. a;
  • kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles – 18. mai 2017. a.